All deleted tweets from politicians

רפי פרץ (israel) tweeted :

לא יהיה. אומר את זה חד משמעית: עמותה או בית ספר שיהיה לה זיקה לטרור ולחמאס - תיסגר. הפניה לא הועברה אלינו, ואם יתברר שהדבר נכון לא נאפשר את פעילותה של העמותה. @ynetalerts https://t.co/D7TokCj5t1

רפי פרץ (israel) tweeted :

לא יהיה. אומר את זה חד משמעית: עמותה או בית ספר שיהיה לה זיקה לטרור ולחמאס - תיסגר. אם יתברר שהדבר נכון לא נאפשר את פעילותה של העמותה. https://t.co/nW57FDIUhA

רפי פרץ (israel) tweeted :

לא יהיה. אומר את זה חד משמעית: עמותה או בית ספר שיהיה לה זיקה לטרור ולחמאס - תיסגר. הפניה לא הועברה אלינו, ואם יתברר שהדבר נכון לא נאפשר את פעילותה של העמותה. @ynetalerts https://t.co/BPyoaTB3gc

לאן הגענו? עמותה במימון זר (שנתניהו בעצמו סייע לה בגיוס הכספים!) שופכת כסף על קמפיין הכפשה נגד אדם ישר ואמיץ שמקדיש את כל חייו לבטחון ישראל. את אתגרינו הבטחוניים הייתי בכל רגע מעדיפה לשים בידיים של סגן הרמטכ"ל יאיר... facebook.com/508516607/post…

@radio103fm @BenCaspit זה אמיתי? ומה זה הפורום הזה, עמותה!