All deleted tweets from politicians

RT @faniaoz: RT @faniaoz: תודה, ⁦@Isaac_Herzog⁩ "כל החשבון עוד לא נגמר": הנבואה האחרונה של עמוס עוז ערב מותו - הארץ haaretz.co.il/literature/boo…

RT @Ayelet45158602: אז הגברת פניה עוז לא אהבה את הביקורת שכתב מרקו עליה..וכפי שנהוג בעולמה סותם הפיות מבקשת שנחסום אותו...ואני מבקשת שמי שלא עוקב אחריו...שיעקוב. @markolamberto2 twitter.com/faniaoz/status…

במיגונית בנחל עוז בזמן צבע אדום https://t.co/pWK8PujwbI

במיגונית בנחל עוז בזמן צבע אדום https://t.co/uEy2tHH5Pq

איפה הייתי לפני 6 שנים כראש מועצה אזורית אשכול .חנוכת רפת חדשה בניר עוז ,בעוטף עזה ,אחת הרפתות הקרביות ביותר בארץ.ציונות . https://t.co/TA7or6NxOn

Ayman Odeh (israel) tweeted :

בסיום טקס האשכבה של עמוס עוז, פגשתי גם את דניאל, בנו, איש קרוב ויקר, גם הוא איש של מילים ושל רוח. היו לי איתו ועם אביו, בערד ובת"א, שיחות על פוליטיקה וגם על ספרות. התרגשתי לשמוע את המשפחה סופדת, ומשאירה אחריו את האומץ שהיה לעוז לדבר על הסכסוך ועל פוליטיקה, בלי פחד. https://t.co/3vHdf8mjkU

עמוס עוז ז״ל. מגדולי הסופרים של ישראל הלך לעולמו. נכסי צאן הברזל שהוריש לנו ישארו איתנו לצנח. יהי זכרו ברוך. https://t.co/ddw64psNfU

עמוז עוז ייזכר כענק רוח וכמי שהרטיט דורות רבים של ישראלים ויהודים ומעריצים בכל רחבי תבל. בכתיבתו העשירה והמקורית, בעצמתו הרוחנית, בישראליותו המגוונת ובחתירתו לצדק ולשלום. כאב רב לכולנו עם לכתו. תנחומיי מקרב לב למשפחתו. ספריו וכתביו יהוו נר תמיד לזכרו הברוך!

עמוז עוז ייזכר כענק רוח וכמי שהרטיט דורות רבים של ישראלים ויהודים ומעריצים בכל רחבי תבל. בכתיבתו העשירה והמקורית, בעצמתו הרוחנית, בישראליותו המגוונת ובחתירתו לצדק ולשלום. כאב רב לכולנו עם לכתו. תנחומי מקרב לב למשפחתו. ספריו וכתביו יהוו נר תמיד לזכרו הברוך!

עמוס עוז על הקו האדום המוסרי: "מול רעיון גירושם והגלייתם של הערבים, המכונה אצלנו בלשון שקרית "טרנספר", ממלמלים אצלנו אנשים ליברליים, הומניים, הגונים, כי "זהו רעיון בלתי אפשרי, מפני שהוא יביא מלחמה נוראה.", "...זהו רעיון בלתי-אפשרי, מפני שאנחנו לא ניתן לכם לגרש את הערבים..."