All deleted tweets from politicians

היום בבוקר פניתי לשופט מלצר והזהרתי מפני תוכנית הצבת המצלמות של הליכוד. עכשיו יו"ר ועדת הבחירות מודיע כי יבחן את נושא המצלמות באופן מעמיק. אני מתכוונת לפנות אליו ולדרוש כי כחלק מהדיונים הוא ישמע את עמדתי ואת עמדת ארגון עדאלה. https://t.co/awgsCSNnvQ

ההתנהלות של מלצר בפרשה היא פגיעה חמורה באמון הציבור, הליכוד סימן את המטרה הורדת אחוז ההצבעה בציבור הערבי ויו״ר ועדת הבחירות משתף פעולה! אנחנו חוזרים וקוראים אספו את המצלמות עכשיו ופיתחו בחקירה פלילית נגד מי שהציב אותן והפר ברגל גסה את חוקי הבחירות.>

השופט מלצר נאלץ להכריע בשאלה הפילוסופית האם סרטון ישן של מועמד מהימים שלו במפלגה אחרת הוא פייק ניוז. התשובה לשאלה כאן בפנים-> bit.ly/2OY32E0

מלצר לב הארי 🦁

דיי לגזענות ולהסתה. פניתי היום לכבוד השופט בית המשפט העליון חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות, בבקשה שיורה לסיעת הליכוד להסיר את מודעותיהם הגזעניות והמסיתות מתחנות האוטובוס בתל אביב לאלתר או יפסול את הרשימה מהתמודדות למועצת העיר תל אביב. https://t.co/N30P0W3qlo