All deleted tweets from politicians

מירב כהן (israel) tweeted :

הוא רואה מחלפים ואנחנו אזרחי ישראל אוכלים פקקים. @netanyahu ליגה אחרת! https://t.co/yY3C2jgv9h

מירב כהן (israel) tweeted :

הוא רואה מחלפים ואנחנו אזרחי ישראל אוכלים פקקים. @netanyahu ליגה אחרת! https://t.co/iRm3PYfTwu

מירב כהן (israel) tweeted :

הוא רואה מחלפים, ואנחנו אזרחי ישראל אוכלים פקקים. @netanyahu ליגה אחרת! https://t.co/oiotGVA3Eo

אני לא יודעת מה איתכם,אבל יצאתי ב 1615 מתל אביב ועכשיו הגעתי לקיסריה. אפשר להבין מאיזה מחילות כולם יצאו פתאום ?? אבל מחלפים ושאר קשקושים.