All deleted tweets from politicians

RT @Ayelet__Shaked: לפני שבוע עירית לינור כינתה את נשיא המדינה ״חצוף״. אמירה בלתי ראויה. היא הסכימה להתנצל, ובכל זאת הושעתה לשבוע. לפני כ…

העיתונאית עירית לינור, שלא ברור מתי בפעם האחרונה עשתה משהו למען המדינה, מעזה להשתמש במותן של לוחמות מג״ב האמיצות... fb.me/3PDtaFUMk