All deleted tweets from politicians

Meir Cohen (israel) tweeted :

מאיר, אני רוצה לצייץ: במשך שנים כיהנתי כנציג ציבור במועצת הכבלים והלויין. לשמוע את נתניהו מספסר בה בקולו ודורש לסגור אותה, זו שערוריה. גניבת דעת בלתי נתפסת של ההציבור.

Meir Cohen (israel) tweeted :

מאיר, אני רוצה לצייץ: במשך שנים כיהנתי כנציג ציבור במועצת הכבלים והלויין. לשמוע את נתניהו מספסר בה בקולו ודורש לסגור אותה, זו שערוריה. גניבת דעת בלתי נתפסת מהציבור.

Meir Cohen (israel) tweeted :

במשך שנים כיהנתי כנציג של ציבור במועצת הכבלים והלויין. לשמוע את נתניהו מספסר בה בקולו ודורש לסגור אותה משיקולים פוליטיים, זו שערוריה. גניבת דעת בלתי נתפסת מהציבור.

RT @HerzogMK: זוהיר בהלול הוא איש עם סגולות רבות. הוא הצטרף לפוליטיקה בעידודי עת כיהנתי כיו״ר מפלגת העבודה כי רציתי להביא קול ייחודי לציבור הערבי ברשימתנו ועצובה לי פרישתו. קולם של המיעוטים במדינת ישראל חייב להישמע. אני מאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו.