All deleted tweets from politicians

@AmirOhana @GLZRadio @TsahiDabush כוונתי היחידה ואחזור עליה שוב הייתה להבהיר לאן המדינה הולכת - אם נמשיך עם המשטר הקיים מדינת ישראל הולכת להיות מדינה חשוכה. אנחנו בכחול לבן מתחייבים ב-17.09 להקים מדינה דמוקרטית, נאורה, שיוויונית וליברלית.

@dudiamsalem כוונתי היחידה ואחזור עליה שוב הייתה להבהיר לאן המדינה הולכת - אם נמשיך עם המשטר הקיים מדינת ישראל הולכת להיות מדינה חשוכה. אנחנו בכחול לבן מתחייבים ב-17.09 להקים מדינה דמוקרטית, נאורה, שיוויונית וליברלית.

Ram Ben Barak (israel) replied to @GLZRadio :

@GLZRadio @TsahiDabush @yanircozin @amirivgi כוונתי היחידה ואחזור עליה שוב הייתה להבהיר לאן המדינה הולכת - אם נמשיך עם המשטר הקיים מדינת ישראל הולכת להיות מדינה חשוכה. אנחנו בכחול לבן מתחייבים ב-17.09 להקים מדינה דמוקרטית, נאורה, שיוויונית וליברלית.

@GLZRadio @Syechimovich @ilils1 @bardugojacob אצל @Syechimovich , כל דמגוגיה כשרה בשביל עוד איזה ספין. כוונתי הידועה הייתה שבמדינה דמוקרטית המלצת משטרה אסור שתהיה סיבה להחלפת שלטון.