All deleted tweets from politicians

רפי פרץ (israel) tweeted :

לא יהיה. אומר את זה חד משמעית: עמותה או בית ספר שיהיה לה זיקה לטרור ולחמאס - תיסגר. הפניה לא הועברה אלינו, ואם יתברר שהדבר נכון לא נאפשר את פעילותה של העמותה. @ynetalerts https://t.co/D7TokCj5t1

רפי פרץ (israel) tweeted :

לא יהיה. אומר את זה חד משמעית: עמותה או בית ספר שיהיה לה זיקה לטרור ולחמאס - תיסגר. אם יתברר שהדבר נכון לא נאפשר את פעילותה של העמותה. https://t.co/nW57FDIUhA

רפי פרץ (israel) tweeted :

לא יהיה. אומר את זה חד משמעית: עמותה או בית ספר שיהיה לה זיקה לטרור ולחמאס - תיסגר. הפניה לא הועברה אלינו, ואם יתברר שהדבר נכון לא נאפשר את פעילותה של העמותה. @ynetalerts https://t.co/BPyoaTB3gc

RT @ela1949: פוליטיקאים עשו מניפולציה מהדברים שנשא האלוף יאיר גולן לפני שנתיים במשואה, הוא לא עשה הקשר ולא יצר זיקה ישירה בין שנות השלושים להיום. מצביאים ניבחנים לא רק בשדה הקרב , אלא גם במסר הערכי לדור הבא .

מעצר מנהלי וצווי הגבלה ״בגרסת חקיקה מודרנית״.ביטול זיקה למצב חרום ורשימה פתוחה של ההגבלות-מסוכן!חייבים איזונים בלמים וגוף מפקח כהצעת @MovGov https://t.co/bpV2DXIulI