All deleted tweets from politicians

רפי פרץ (israel) tweeted :

לא יהיה. אומר את זה חד משמעית: עמותה או בית ספר שיהיה לה זיקה לטרור ולחמאס - תיסגר. הפניה לא הועברה אלינו, ואם יתברר שהדבר נכון לא נאפשר את פעילותה של העמותה. @ynetalerts https://t.co/D7TokCj5t1

רפי פרץ (israel) tweeted :

לא יהיה. אומר את זה חד משמעית: עמותה או בית ספר שיהיה לה זיקה לטרור ולחמאס - תיסגר. אם יתברר שהדבר נכון לא נאפשר את פעילותה של העמותה. https://t.co/nW57FDIUhA

רפי פרץ (israel) tweeted :

לא יהיה. אומר את זה חד משמעית: עמותה או בית ספר שיהיה לה זיקה לטרור ולחמאס - תיסגר. הפניה לא הועברה אלינו, ואם יתברר שהדבר נכון לא נאפשר את פעילותה של העמותה. @ynetalerts https://t.co/BPyoaTB3gc

RT @ela1949: פוליטיקאים עשו מניפולציה מהדברים שנשא האלוף יאיר גולן לפני שנתיים במשואה, הוא לא עשה הקשר ולא יצר זיקה ישירה בין שנות השלושי…

מעצר מנהלי וצווי הגבלה ״בגרסת חקיקה מודרנית״.ביטול זיקה למצב חרום ורשימה פתוחה של ההגבלות-מסוכן!חייבים איזונים בלמים וגוף מפקח כהצעת @MovGov https://t.co/bpV2DXIulI