All deleted tweets from politicians

RT @gantzbe: 1/2 הערב, בישיבה לזכר רה"מ יצחק רבין ז"ל בכנסת, נזכרתי במשפט שתבע בהשבעת ממשלתו ב-1992: "אני מבקש שכולנו, כל יושבי הבית הזה, נ…

1/2 הערב, בישיבה לזכר רה"מ יצחק רבין ז"ל בכנסת, נזכרתי במשפט שתבע בהשבעת ממשלתו ב-1992: "אני מבקש שכולנו, כל יושבי הבית הזה, נזכור: העם לא משרת אותנו – אנחנו משרתים את העם". בשנה האחרונה מדינת ישראל משותקת. משותקת לא בשל "פלונטר פוליטי" אלא בשל תהליך משפטי. https://t.co/VCT1060edj

2\1 נפגשתי הערב עם נשיא איפ"ק ד"ר מורט פרידמן ומנכ"ל איפ"ק הווארד קור, ידידי אמת של ישראל הנמצאים בביקור בארץ. דנו על האתגרים הביטחוניים והמדיניים הניצבים בפני מדינת ישראל ובראשם המאבק בתוקפנות האיראנית. https://t.co/56Dai4zTEy

2\1 נפגשתי הערב עם נשיא איפ"ק ד"ר מורט פרידמן ומנכ"ל איפ"ק הווראד קור, ידידי אמת של ישראל הנמצאים בביקור בארץ. דנו על האתגרים הביטחוניים והמדיניים הניצבים בפני מדינת ישראל ובראשם המאבק בתוקפנות האיראנית. https://t.co/mBdaZk7uJH

RT @gantzbe: לכל 1000 הפעילות והפעילים שלנו שהגיעו לכנס הערב: תודה לכם שלקחתם אחריות על מדינת ישראל, תודה על מה שעשיתם. אני אוהב אתכם. אתם…

שר המשפטים אוחנה מוכיח הערב שגם מתקפה מסוכנת וחסרת בושה על הפרקליטות היא מהלך לגיטימי מבחינתו כדי לשפר עמדות בפריימריז הבאים בליכוד

הגענו הערב תושבות ותושבי עכו לתחנת המשטרה בעיר כדי להגיד שלא נקבל אגבע רציחות בעירנו בשנה. התפקיד שלהם הוא לדאוג שהילדים שלנו ירגישו ביטחון ברחוב. https://t.co/MUCvJfEHXA

RT @itzikelrov: הרב עובדיה יוסף הוא, אם תרצו, המנצח הגדול של הערב הזה. מול אינספור נוסחים ומנגינות של העדות השונות, הוא יצר את האחידות בנו…

הבשעות הערב היום הרגשנו את ההתעוררות המרשימה בהצבעה. זה מחמם את הלב. אנשים האמינו שאפשר להפיל את הימין הקיצוני והם הגיעו להצביע כדי להיות גם שותפים. נמאס כבר מההסתה המתמשכת ומהחקיקה הגזענית. אנחנו גאים בתמיכה שקיבלנו, ומוטלת עלינו אחריות כבדה להוביל את הציבור שלנו ולחזק את מעמדו.

הדבר האחרון שאתם רוצים זה לדפוק את הראש הערב בעשר ודקה. כולם מצביעים! לא לוקחים סיכונים ומצביעים רק למי שעובר בטוח עובר את אחוז החסימה! מצביעים ימינה. טב. יום טוב ובשורות טובות. https://t.co/L25szQbE5A