All deleted tweets from politicians

RT @NewsChannelIL: קטטה אלימה בפארק המים "ימית 2000" בחולון: מאבטחים הותקפו וכיסאות נזרקו. גורם המעורה בפרטי החקירה טוען: הצעירים שתקפו רצו…

RT @NewsChannelIL: קטטה אלימה בפארק המים "ימית 2000" בחולון: מאבטחים הותקפו וכיסאות נזרקו. גורם המעורה בפרטי החקירה טוען: הצעירים שתקפו רצו…

בין אם היה הסכם כזה או לא, ביטול איסור ההפרדה המגדרית באירועים ציבוריים הוא קו פרשת המים. זוהי כפייה דתית חשוכה וקיצונית, שמהווה פגיעה בשוויון ואפליה מיזוגנית ממומנת על ידי הממשלה שאין לה מקום במדינה דמוקרטית וליברלית. (1/2)=> @kann_news @AkivaWeisz

החקלאים מתקשים להחזיק את הראש מעל המים. סיבה עיקרית לכך היא גביית מיסים גבוהים. אני קוראת ל@KahlonMoshe, שהצהיר כי הוא מעוניין לשקם את החקלאות ול@saruriariel, תוכיחו שחקלאי ישראל בראש מעיניכם והעבירו את ההצעה שיזמתי להפחתת האגרות שישלם מעסיק בגין עובד זר בחקלאות. @AmatziaSamkai https://t.co/92ZjYNkVxy

שומע את ראש רשות המים יושב באולפן @Reshettv אצל @usegal ופשוט משקר בלי למצמץ. במקום לשמור על הציבור-מגן בטירוף על תאגידי המים שעושקים אותו. עד לפני זמן קצר טענו שם שסגירת תאגידי המים תחסוך לציבור חצי מיליארד שקל(!), היום כבר ישב והסביר שבעצם לא. חובבנות ורמאות. @sivanhakolkalul https://t.co/wFXJz4VFn6

דוד ביטן (likud) tweeted :

היום בוועדת תאגידי המים התחייבתי כי עד 17.12 אסיים קריאה שנייה ושלישית של החוק.

בפורום #ArabaTrackII עם @RepDennisRoss וחברי @HilikBar. כשנפרד מהפלסטינים נצטרך למצוא פתרונות בתחום המים, זיהום אוויר ועוד סוגיות סביבתיות https://t.co/dpzD5XPATz

מצב המים בכנרת הולך ומידרדר עכל הנראה בהקשר לשינויי האקלים שאנו חווים - חייבים קודם כל להכיר בכך. כל פתרון מוכרח להיות בראייה ארוכת טווח https://t.co/xpwaHRaSF1

ח"כ קיש מוביל את ביטול תאגידי המים: youtu.be/Q9sfB106yvY?a דרך @YouTube

RT @nthrprhsni: יו"ר ועדת הפנים ח"כ אמסלם "חוצפה ועזות מצח. אגודות המים קיבלו רשיון לשאוב מים. לעצמם מכרו את המים ב60 אג' ולמרבית מ…