All deleted tweets from politicians

yehudah glick (likud) replied to @bezalelsm :

@bezalelsm @netanyahu למפלגה שלך יש כרגע שני נציגים השר אורי אריאל וסגן השר בן דהן המפלגה של בנטשקד לא נבחרה לכנסת. הליכטד קיבל למעחה מפי שניים קולות של הציבור הדתי לאומי ממפלגתך באיזו חוצפה אתה קובע שרק אתם מייצגים את הציונות הדתית?