All deleted tweets from politicians

הזדעזעתי לשמוע על הרצח הנפשע של אורי נערה צעירה בת שירות לאומי, מהישוב תקוע. אני שולח את תנחומיי למשפחת אנסבכר באבלם הכבד ומקווה כי הרוצח או הרוצחים יתפסו במהרה וימצא עמם מלוא חומרת הדין. יהי זכרה ברוך.

ערב תשעה באב, יום זכרון לחורבן לאומי אנו מרכינים ראש ראש לזכרו של לוחם גבעתי סמ״ר אביב לוי הי״ד, שנפל על משמרתו על גבול עזה אתמול. מחבק ומחזק את משפחתו, חבריו ליחידה ומכריו. יהי זכרו ברוך! https://t.co/83SP0oriAv

yehudah glick (likud) tweeted :

תשעה באב יום שממצה את כל העצב היהודי שבכל הדורות מצד שונאינו אשורים בבלים פרסים יוונים רומאים ספרדים נוצרים מוסלמים ערבים השנה החלטנו להוסיף גם שנאה פנימית תוצרת בית? שנאה בתוכנו בינינו לעצמנו? שנאה בינינו ליהדות התפוצות? מיותר לחלוטין מכל הצדדים! שבת שלום אחים ואחיות אהובים

בט׳ באב אנחנו מאמינים בכוונות הטובות של הזולת, גם כשהוא לא חושב כמונו; חברים יקרים – הלילה הזה כולנו מסובים. יחד, באחדות ובאמונה. בע״ה לעד https://t.co/CBHJDljde9

קצת הלחיץ הליקוי לבנה הזה ב9 באב

תשעה באב - עם הפנים קדימה: עליזה לביא בעושים סדר עם בן כספית youtu.be/6sKnLLyBU-c

9 באב חלף. הציווי שהותיר: לנסות - כל אחת ואחד מאיתנו - לא לחזור מיד להרגלים הישנים של גידופים, השמצות והרבה שנאת... fb.me/BIatG2KL

אורן חזן (likud) tweeted :

אהבת חינם - לא צמד מילים ריקות מתוכן ובטח שלא מעטפת לתשעה באב. אהבה צריכה ללוות אותנו בכל יום בחיינו והיא בחינם כדי שלא נתקמצן לחלוק בה...

אורן חזן (likud) tweeted :

אהבת חינם - לא צמד מילים ריקות מתוכן ובטח שלא מעטפת לתשעה באב. אהבה צריכה ללוות אותנו בכל יום בחיינו והיא בחינם כדי שלא נתקמצן לחלוק בא...

RT @HerzogMK: יוצא כעת ערב ט׳ באב מישיבת "מרכז הרב" בירושלים. תפילה ושיחה עם רבנים ותלמידים על שנאת החינם שהחריבה את הבית הלאומי…