All deleted tweets from politicians

לפני שעה קלה השתתפתי בלווית משה אגדי הי"ד באשקלון. רבים באו כמוני לחזק ולחבק את המשפחה שהתקיימה תחת איום השיגורים מעזה בהתאם להנחיות פיקוד העורף. https://t.co/JMc40kBLT0