All deleted tweets from politicians

Politicians

OpstinaKarpos

Општината Карпош е формирана на 3 ноември 1976 година и претставува составен дел од Градот Скопје, т.е. е една од десетте скопски општини. Таг: #карпош #karpos

@levica_partija Градежната парцела е формирана согласно ДУП за Градска четврт "З 09" (опфат помеѓу брл. Партизански одреди, ул. Франклин Рузвелт, бул. Митрополит Теодосије Гологанов и бул. 8-ми Септември), Општина Карпош – Скопје 👉 усвоен во 2017 година.