All deleted tweets from politicians

RT @unmongolia: Өнөөдөр Тэгш эрхийн төлөөх Эвслийг байгууллах уулзалт дээр @beatetrankmann: "Өөрөөрөө байснаас нь болж аливаа хүнийг ялгава…