All deleted tweets from politicians

NarantuyaZ (mongolia) tweeted :

Өнөөдрийн Монгол Улсын Их хурал иргэдийнхээ баян ядуугийн ялгааг арилгахад, ажилгүйдэл ядууралтай тэмцэхэд, ажлын... fb.me/2wDCNtnM5