All deleted tweets from politicians

RT @AyushBate: Үнэн үг гашуун байдаг. Гашуунд дуртай хүн байдаггүй. Тиймд ихэнх нь худал ярьдаг. Ялангуяа дарга нартаа. Худлын нийгэмд үнэн ярьсан хүнээ үздэггүй. Ийм нийгэм аажмаар мөхдөг. Үнэнийг ухаанаар тайлбарлаж болдог. Тийм ухаан нь зөвхөн мэдлэг боловсролтой төлөвшсөн хүнд л байдаг.

RT @enkhbat: Шунал билгийн нүдийг сохолдог гэж өвөгчүүл хэлдэг. Тиймд IQ өндөр ч шунал нь түүнээс өндөр бол ердөө сохор IQ болно. Ер нь шуналаа, эсвэл залхуурлаа давж чаддаггүй IQ-г өндөр гэж хэлэх юм уу даа?