All deleted tweets from politicians

@Zoran_Zaev @mila_carovska @VenkoFilipce @d_manchevski @mila_carovska: Поентата на социјалната реформа е да ги внесе најранливите во системот и да им обезбеди шанса за пазарот на трудот. #2ГодиниОдговорно

@mila_carovska: Поентата на социјалната реформа е да ги внесе најранливите во системот и да им обезбеди шанса за пазарот на трудот. #2ГодиниОдговорно

RT @mila_carovska: Со социјалната реформа поддржуваме 30.000 домаќинства да излезат од сиромаштија. #СеГрижиме https://t.co/urcmTHJjSd

МТСП @mila_carovska: Собранието ги изгласа пакетот на закони за социјалната реформа, исплатата на зголемента помош почнува од идниот месец. #СеГрижиме vlada.mk/node/17875

МТСП @mila_carovska: Собранието ги изгласа пакетот на закони за социјалната реформа, исплатата на зголемента помош почнува од идниот месец. #СеГрижиме vlada.mk/node/17875

RT @mila_carovska: Ова е голем ден за нашата држава за сите наши граѓани и граѓанки! Собранието ја изгласа социјалната реформа, исплатата н…

RT @mila_carovska: Со социјалната реформа извлекуваме 400.000 наши сограѓани од сиромаштија. Ајде сите заедно, независно од партиските окло…

RT @mila_carovska: Со социјалната реформа извлекуваме 400.000 наши сограѓани од сиромаштија. Ајде сите заедно, независно од партиските окло…

RT @ECinBulgaria: Дали Механизмът за сътрудничество и проверка в областта на съдебната реформа и корупцията може да се превърне в спънка по…