All deleted tweets from politicians

Politicians

lj_nikolovski

Генерален секретар на СДСМ | Вицепремиер за борба против корупција, одржлив развој и човечки ресурси

Andrey Novakov (EU) tweeted :

Малина Крумова: С #ИСУН улесняваме бенефициентите, но също спестяваме ресурси: дръвчета, вода, електричество, емисии и човекочасове работа.