All deleted tweets from politicians

Објавени се дополнетите протоколи за организирање настани кои се однесуваат на работата на културните установи и за работата во установите за згрижување и воспитание на деца. vlada.mk/node/22603

Објавени се дополнетите протоколи за организирање настани кои се однесуваат на работата на културните установи и за работата во установите за згрижување и воспитание на деца. vlada.mk/node/22603 Линк до сите протоколи: vlada.mk/protokoli-koro…