All deleted tweets from politicians

@levica_partija Градежната парцела е формирана согласно ДУП за Градска четврт "З 09" (опфат помеѓу брл. Партизански одреди, ул. Франклин Рузвелт, бул. Митрополит Теодосије Гологанов и бул. 8-ми Септември), Општина Карпош – Скопје 👉 усвоен во 2017 година.