All deleted tweets from politicians

RT @TsoojMNG: -Зугаалгаар явах хөнжил гудсаа авсымуу? -Нүүрний будагаа авсан. Энэ бхад хөнжил гудас олдоно #гэнээ

RT @tsengel_4713: -Зугаалгаар явах хөнжил гудсаа авсымуу? -Нүүрний будагаа авсан энэ байхад хөнжил гудас олдоно. #гэнээ 😅😅

RT @uki_0122: -Зугаалгаар явах хөнжил гудсаа авсымуу? -Нүүрний будагаа авсан энэ байхад хөнжил гудас олдоно. #гэнээ 😅😅

RT @jaagii93609598: - Зугаалганд явах хөнжил гудсаа авсан юм уу? - Нүүрний будгаа авсан. Энэ байхад хөнжил гудас олдноо #гэнээ