All deleted tweets from politicians

RT @Bayarhuub: RT @Bayarhuub: Хүр эрвээхэйн нислэг биологийн мөчлөгөөр дөнгөж эхэлж байгаа бөгөөд есдүгээр сарын 1 хүртэл үргэлжилнэ #гэнээ

RT @Uuganbatt: RT @Uuganbatt: Чингис Хаан ОУБ-ын AIS-ийн инженерүүд *Нислэг* программыг зохион бүтээж ашиглаж эхэллээ. #гэнээ https://t.co/abNN7O0jG6