All deleted tweets from politicians

SDSM (СДСМ) (unknown) tweeted :

СДСМ работи во интерес на граѓаните, реконструкција и нова водоводна мрежа на улица Милан Мијалковиќ во општина Кисела Вода sdsm.org.mk/pres-konferenc…

SDSM (СДСМ) (unknown) tweeted :

СДСМ работи во интерес на граѓаните, реконструкција и нова водоводна мрежа на улица Милан Мијалковиќ во општина Кисела Вода sdsm.org.mk/pres-konferenc…

Премиерот Спасовски се сретна со Милан Јазбец, амбасадор на Република Словенија кој го завршува својот мандат во нашата држава и му врачи Благодарница за неговиот личен голем придонес во демократските процеси во Северна Македонија. https://t.co/z64dC938VT

SDSM (СДСМ) (unknown) tweeted :

Људмил, Замир, Маријана, Милан, Љатифе, Ѓунер и Санела ги рецитираа своите омилени стихови на македонски, албански, влашки, српски, ромски, турски и бошњачки по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. 📖 https://t.co/P2vVgJ7OX0