All deleted tweets from politicians

Галерија од денешниот отворен ден за консултации за Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам. ttps://flic.kr/s/aHskL4HPjt