All deleted tweets from politicians

RT @Boldsaikhan_dr: Хатууж, Зоригж ... КоВиД19 халдварыг Монгол Улс хохирол багатай, хурдтай даван гарч чадна ... илүү аюултай “тарваган тахал”-г ч хэдэн зуун жил даваад ялаад гарч ирсэн туршлагатай https://t.co/8ABTmAcnwp

RT @Boldsaikhan_dr: Хатууж, Зоригж ... КоВиД19 халдварыг Монгол Улс хохирол багатай, хурдтай даван гарч чадна ... илүү аюултай “тарваган тахал”-г ч хэдэн зуун жил даваад ялаад гарч ирсэн туршлагатай https://t.co/8ABTmAcnwp