All deleted tweets from politicians

RT @Zoran_Zaev: Проектот за новиот Клинички центар е завршен и изградбата ќе започне на есен во општина Ѓорче Петров. Со министерот Венко Ф…

RT @Zoran_Zaev: Започнати се катастарските работи. На есен ќе започне уредувањето на теренот, а потоа и првата фаза од изградбата, опремува…