All deleted tweets from politicians

Барањето кое ЗЕЛС го има е 4,5% од ДДВ колку што е во моментов, да се зголеми на 10%, како нивен приход и персоналниот данок од 3% на 50%. Но, не е се работи само за средства, општините мора да преземат и надлежности со ова барање.