All deleted tweets from politicians

Владата, на 15-тата седница, денеска, покрај усвоените заклучоци, мерки и препораки во врска со корона вирусот), донесе уште еден заклучок со кој се забранува користење од секаков тип на пливачките базени на територијата на РСМ, за период од 14 дена. vlada.mk/node/20452