All deleted tweets from politicians

RT @netanyahu: מצלמות בקלפיות מונעות גניבת בחירות!

RT @AyOdeh: המושחתים בתמונה לא דאגו לטוהר המידות של דבר אחד כל חייהם. יש רק סיבה אחת לכך שהם נלחמים להכניס מצלמות לקלפיות שלנו - ביבי מפח…

RT @news10: ח״כ @ishmuli , יוזם חוק המצלמות, על המתווה שאושר היום: ״זה מתווה שכולו מריחה ועבודה בעיניים. יש לחייב ולא רק לעודד התקנת מצלמות…

RT @GLZRadio: ניצב משנה מירב לפידות דוברת המשטרה אצל @RinoZror על הפסקת מתן דו"חות מצלמות התנועה: "משטרת ישראל פנתה למכון התקנים ברגע שהתגל…