All deleted tweets from politicians

RT @ela1949: פוליטיקאים עשו מניפולציה מהדברים שנשא האלוף יאיר גולן לפני שנתיים במשואה, הוא לא עשה הקשר ולא יצר זיקה ישירה בין שנות השלושים להיום. מצביאים ניבחנים לא רק בשדה הקרב , אלא גם במסר הערכי לדור הבא .