All deleted tweets from politicians

yehudah glick (likud) tweeted :

תשעה באב יום שממצה את כל העצב היהודי שבכל הדורות מצד שונאינו אשורים בבלים פרסים יוונים רומאים ספרדים נוצרים מוסלמים ערבים השנה החלטנו להוסיף גם שנאה פנימית תוצרת בית? שנאה בתוכנו בינינו לעצמנו? שנאה בינינו ליהדות התפוצות? מיותר לחלוטין מכל הצדדים! שבת שלום אחים ואחיות אהובים

yehudah glick (likud) tweeted :

ככה נראה השבוע שלי לקראת תשעה באב כל יום 3-4 הרצאות על המרכזיות של הר הבית המרכז העולמי לשלום הערב זה היה בחשמונאים https://t.co/cTSR9gXw82