All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: ممنون از نکات شما. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سالها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد. با پیگیری دولت اخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم. این لایحه حتما میتواند به قضات در مواردی مانند #رومینا کمک کند.

RT @ebtekarm_ir: ممنون از نکات شما. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سالها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد. با پیگیری دولت اخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم. این لایحه حتما میتواند به قضات در مواردی مانند #رومینا کمک کند.

RT @ebtekarm_ir: ممنون از نکات شما. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سالها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد. با پیگیری دولت اخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم. این لایحه حتما میتواند به قضات در مواردی مانند #رومینا کمک کند.

RT @ebtekarm_ir: ممنون از نکات شما. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سالها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد. با پیگیری دولت اخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم. این لایحه حتما میتواند به قضات در مواردی مانند #رومینا کمک کند.

RT @ebtekarm_ir: اقای دکتر دینانی ! خدا حفظ کند شما را ! شب قدر اندازه خودمان را نگهداریم نمیشه به جامعه ظلم کنیم، به خانواده ظلم کنیم به محیط زیست ظلم کنیم بعد برای شب قدر ناله بزنیم. #ليلة_القدر #شب_قدر https://t.co/pUq589gID4

RT @ebtekarm_ir: اقای دکتر دینانی ! خدا حفظ کند شما را ! شب قدر اندازه خودمان را نگهداریم نمیشه به جامعه ظلم کنیم، به خانواده ظلم کنیم به محیط زیست ظلم کنیم بعد برای شب قدر ناله بزنیم. #ليلة_القدر #شب_قدر https://t.co/pUq589gID4

RT @ebtekarm_ir: اقای دکتر دینانی ! خدا حفظ کند شما را ! شب قدر اندازه خودمان را نگهداریم نمیشه به جامعه ظلم کنیم، به خانواده ظلم کنیم به محیط زیست ظلم کنیم بعد برای شب قدر ناله بزنیم. #ليلة_القدر #شب_قدر https://t.co/pUq589gID4

RT @ebtekarm_ir: 🌸 بهار گفت و شنود در خانه شما؛ کاری مشترک با کانون گفتگو امام موسی صدر 🔸این بسته شامل تمرین هایی برای بازآفرینی سه مهارت اساسی "گفت و گو" یعنی "شنیدن"، "احترام" و "ابراز" است که هر هفته به یکی از آنها پرداخته می شود. 👇لینک dialogcenter.net/bahardarkhane #در_خانه_بمانیم

RT @ebtekarm_ir: 🌸 بهار گفت و شنود در خانه شما؛ کاری مشترک با کانون گفتگو امام موسی صدر 🔸این بسته شامل تمرین هایی برای بازآفرینی سه مهارت اساسی "گفت و گو" یعنی "شنیدن"، "احترام" و "ابراز" است که هر هفته به یکی از آنها پرداخته می شود. 👇لینک dialogcenter.net/bahardarkhane #در_خانه_بمانیم

@zkohraam خانم کهرام عزیز خداوند پدر بررگوار را رحمت کند و به شما و خانواده محترم صبر و اجر عنایت فرماید.