All deleted tweets from politicians

@chaimlevinson לגמרי נשמה. הרבה פעמים אני מתבאסת שזה לא אני כתבתי.

לפני כמה ימים ראיתי את @ShabtaiShavit שאני מכירה הרבה שנים והחמאתי לו על בחירתו לצייצ.הוא סיפר לי שילדיו חושבים שהשתגע ואני טענתי שחשוב שישמיע קולו. אני מצטערת על עוגמת הנפש האיומה בכך שאדם עם תרומה ביטחונית כשלו צריך להתמודד עם חתיכת.....(תשלימו לבד).

@ronenbergen איך אדם מעשן כל כך הרבה סיגרים ? (שמפניה אפשר להבין דווקא ◽)

יש לי הרבה מה לומר על הראיונות של היום אבל הדבר החשוב היוצא

לוקחת נשימה. אני יודעת שהשיגעון שלי לצל בישראל לא תמיד מובן לכם.אבל זה סיפור מחריד מכל כך הרבה היבטים שאני לא יודעת מאיפה להתחיל. הכי עצוב שאנחנו כבר לא יכולים לעשות דבר כדי למנוע את כריתת האקליפטוסים

@kereneubach מדוייקת כדרכה. כל כך הרבה גברים אני מכירה שהגיעו לתפקידם שלא בצדק. ביום שנתחיל לדבר על זה,

RT @kereneubach: RT @kereneubach: @Ayeletnnv @HoshMirit תודה איילת. ותודה על כמה שאת עושה, הרבה פעמים בשקט ומאחורי הקלעים. שנה טובה :)

מחבבת את הסגנון החדש של @chaimlevinson לא כותב ציוצ, אלא עושה אונומטופיאה לציוצ...פתאום הוא נשמע הרבה יותר הגיוני.

כתבה מטלטלת.לפני כמה שבועות בועמ״ש עורף טענתי שיש הערכת חסר על מספר הבלתי ממוגנים-זה הרבה יותר מ30%.אם המקלטים המשותפים נלקחים בחשבון כ״מיגון״ במיוחד בדיור ציבורי ובבנייני שיכון אחרים,אז אנחנו ב 50%לא ממוגנים. ולמערכת ההתרעה ב100מלש אף אחד בממשלה הזאת לא מצא כסף בהעברות השבוע. twitter.com/news10/status/…