All deleted tweets from politicians

(2/2) - זוהי גם קריאה לכל הציבור היהודי ליטול חלק במחאה זו ולעמוד לצדנו במאבק נגד הפשיעה.

(2/2) - זוהי גם קריאה לכל הציבור היהודי ליטול חלק במחאה זו ולעמוד לצדנו במאבק נגד הפשיעה.

ההתנהלות של מלצר בפרשה היא פגיעה חמורה באמון הציבור, הליכוד סימן את המטרה הורדת אחוז ההצבעה בציבור הערבי ויו״ר ועדת הבחירות משתף פעולה! אנחנו חוזרים וקוראים אספו את המצלמות עכשיו ופיתחו בחקירה פלילית נגד מי שהציב אותן והפר ברגל גסה את חוקי הבחירות.>

השביתה הכללית היום שולחת מסר של התנגדות להמשך ההפלייה והגזענות כלפי הציבור הערבי, וכי אנו לא נקבל מעמד של אזרחות נחותה כאזרחים סוג ב׳ או ג׳. אנו ילידי הארץ הזו וניאבק על שוויון אזרחי ולאומי מלא ועל אזרחות שוויונית לכולם.

נפגשתי אתמול, יחד עם משלחת נציגי הציבור הערבי בג׳נבה, עם נשיא מועצת האו״ם לזכויות אדם, עם הממונה על ענייני מיעוטים, וכן עם מזכ״ל איחוד הפרלמנטים הבינ״ל. שמחתי לשמוע שההתלונות שהגשתי אליהם נגד חוק הלאום זוכות ליחס רציני וכי הביקורת שלנו נגד החוק מוצאת אוזן קשבת.

מה צריך לעשות עכשיו? בחודשים האחרונים מתנהל דיון ער בשאלה הזו. הוא כולל עיסוק בנושאים חשובים כמו מקומו של הציבור... fb.me/WyULGrbm