All deleted tweets from politicians

RT @ela1949: פוליטיקאים עשו מניפולציה מהדברים שנשא האלוף יאיר גולן לפני שנתיים במשואה, הוא לא עשה הקשר ולא יצר זיקה ישירה בין שנות השלושים להיום. מצביאים ניבחנים לא רק בשדה הקרב , אלא גם במסר הערכי לדור הבא .

מעצר מנהלי וצווי הגבלה ״בגרסת חקיקה מודרנית״.ביטול זיקה למצב חרום ורשימה פתוחה של ההגבלות-מסוכן!חייבים איזונים בלמים וגוף מפקח כהצעת @MovGov https://t.co/bpV2DXIulI