All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: ... و اکنون دیگر پدرم سخن نمی گوید. سرش بر دامن علی است، لب‌هایش دارد بسته می‌شود، بیشتر با چشم‌هایش دارد با من حرف می‌زند: دخترم تو نخستین کسی خواهی بود از خانواده که خو اهی آمد و به من خواهی پیوست. آفرین پدر، چه خوب می‌دانی چگونه باید فاطمه را تسلیت بخشی #فاطمه_فاطمه_است https://t.co/rYMakViY2N

@afshari_aku برو بخواب علی افشاری

RT @ebtekarm_ir: هفته دفاع مقدس / دیدار با خانواده شهدا دفاع مقدس محمد رضا و علی رضا موحد دانش علی رضا در عملیات بیت المقدس و محمد رضا در عملیات والفجر دو شهید شدند. پدرشان تعریف میکند که علیرضا ۶ ساعت با دست قطع شده مبجنگیده تا اسیر گرفتند و عملیات موفق شد. https://t.co/ZGrnueQlRj

RT @ebtekarm_ir: هفته دفاع مقدس / دیدار با خانواده شهدا دفاع مقدس محمد رضا و علی رضا موحد دانش علی رضا در عملیات بیت المقدس و محمد رضا در عملیات والفجر دو شهید شدند. پدرشان تعریف میکند که علیرضا ۶ ساعت با دست قطع شده مبجنگیده تا اسیر گرفتند و عملیات موفق شد. https://t.co/ZGrnueQlRj

RT @PadDolat: 🎥 علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری: بخشی از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مربوط به جرایم و امور قضایی بود و قوه قضاییه باید اظهار نظر کند قوه قضاییه اصلاحات و تغییراتی در لایحه انجام داد مطابق قانون اساسی، نهایتا دولت لایحه را به مجلس ارسال می‌کند https://t.co/Dczo3TgZFl

RT @ebtekarm_ir: حالا میفهمیم حتی شهادت حضرت علی اصغر هشدار به آیندگان بود هشدار به همه بشریت، هشدار به جنگ طلبان و سلطه گران دنیا: ۳۷۵۸کوله‌پشتی مدرسه مقابل دفتر اصلی یونیسف در نیویورک روی زمین چیده شده‌اند، هر کوله‌پشتی برای یک کودکی که سال گذشته در درگیری‌های سراسر جهان جانش را از دست داده است https://t.co/1wFztffr5s

RT @ebtekarm_ir: 💢🌹💢 مفاهیمی زیبا از امام علی ع: 1. مردم را با لقب صدا نکنید. 2.روزانه از خدا معذرت خواهی کنید. 3. خدا را همیشه ناظر خود ببینید. 4.لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید. 5. بدون تحقیق قضاوت نکنید. 6. اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود. 7. صدقه دهید،چشم به جیب مردم ندوزید.

RT @ebtekarm_ir: رمز رستگاری #علی «ع» که در هنگام ضربت گفت فزت و رب الکعبه! قسم به خدای کعبه که رستگار شدم، چه بود؟ علی جان چگونه زیستی که رستکار شدی؟ چگونه زندگی کنیم تا عاقبت به خیر شویم؟ یا علی چه کردی «علی»شدی؟ و در برابر این پرسش دشوار فرمود: انی کنت بوابا لقلبی. من نگهبان دلم بودم. https://t.co/e9UbwgojZh

RT @ebtekarm_ir: رمز رستگاری #علی «ع» که در هنگام ضربت گفت فزت و رب الکعبه! قسم به خدای کعبه که رستگار شدم، چه بود؟ علی جان چگونه زیستی که رستکار شدی؟ چگونه زندگی کنیم تا عاقبت به خیر شویم؟ یا علی چه کردی «علی»شدی؟ و در برابر این پرسش دشوار فرمود: انی کنت بوابا لقلبی. من نگهبان دلم بودم. https://t.co/e9UbwgojZh

RT @ebtekarm_ir: رمز رستگاری #علی «ع» که در هنگام ضربت گفت فزت و رب الکعبه! قسم به خدای کعبه که رستگار شدم، چه بود؟ علی جان چگونه زیستی که رستکار شدی؟ چگونه زندگی کنیم تا عاقبت به خیر شویم؟ یا علی چه کردی «علی»شدی؟ و در برابر این پرسش دشوار فرمود: انی کنت بوابا لقلبی. من نگهبان دلم بودم. https://t.co/e9UbwgojZh