All deleted tweets from politicians

RT @igmhmv: RT @igmhmv: World Stroke day 2020: Know the signs of stoke act FAST. https://t.co/ofNE7n9yP6

RT @TeamFenaka: Hoarafushi Airport ah beynunvaa karantu ge khidhumaiy dheveyne nizaam eh mihaaru vanee qaaim kurevi e nizaamun karantu foarukohdheyn miadhu vanee fettifa. https://t.co/ltopZjnAXm

Zaha Waheed (unknown) retweeted @MoFMRAmv :

RT @MoFMRAmv: RT @MoFMRAmv: Statement by the Government of Maldives on the status of of the Indian Ocean yellowfin tuna stock https://t.co/Whh4fp7zZO

RT @BondeM4: މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ލިޔުމުން ނުވަތަ އޯޑިޔޯ ވީޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާއިރު މިކަން ކުރޭތޯ ޕީޖީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ !

Zaha Waheed (unknown) retweeted @MoFMRAmv :

RT @MoFMRAmv: RT @MoFMRAmv: Statement by the Government of Maldives on the status of of the Indian Ocean yellowfin tuna stock https://t.co/Whh4fp7zZO

Hassantay (unknown) retweeted @SecPompeo :

RT @SecPompeo: Great meeting with President @ibusolih in Malé. I made a historic announcement regarding our plan to open a U.S. Embassy in Maldives. We deeply value our friendship with the Maldivian people and look forward to taking our partnership to the next level. https://t.co/0SKLnIY7JJ

Hassantay (unknown) retweeted @SecPompeo :

RT @SecPompeo: Thrilled to be the first Secretary of State to visit the Maldives in nearly three decades. I look forward to strengthening the U.S.-Maldives relationship and discussing our mutual interests in a free, open, and rules-based #IndoPacific region. https://t.co/kHQTksQgWc

RT @ibusolih: Had very engaging discussions with @SecStatePompeo on furthering Maldives-US cooperation from trade and investment to maritime security to countering terrorism and the climate emergency. Look forward to furthering Maldives-US relations in the coming months and years. https://t.co/xZ38RTVwgD

RT @ibusolih: Had very engaging discussions with @SecStatePompeo on furthering Maldives-US cooperation from trade and investment to maritime security to countering terrorism and the climate emergency. Look forward to furthering Maldives-US relations in the coming months and years. https://t.co/xZ38RTVwgD

RT @AnaraNaeem: RT @AnaraNaeem: We Love Prophet Muhammed صلى الله عليه وسلم