All deleted tweets from politicians

RT @ibusolih: Had very engaging discussions with @SecStatePompeo on furthering Maldives-US cooperation from trade and investment to maritime security to countering terrorism and the climate emergency. Look forward to furthering Maldives-US relations in the coming months and years. https://t.co/xZ38RTVwgD

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް ޕީޕީއެމްގެ އިސްބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަށް ހާރިޒުކުރަން ފަށައިފި mihaaru.com/news/82012

RT @IllathHassan: މިއަދު މީ އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ ބައްޕަ، ޙަސަން ޢަބްދުލް ކަރީމް (ޙަސަން މަނިކު) ނިޔާވިތާ އެއް އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. ލޯބިވާ ބައްޕައަށް ސުވަރުގޭގައި ރިވެތި ގަނޑުވަރުތަކާއި, މޭވާތަކުން ފުރިފައިވާ ބަގީޗާތައް ލެއްވުމަށް އެދި ﷲގެ خضرة ގައި دعاء ދަންނަވަން. أمين ! 💛 https://t.co/3UZx4DkoE6

RT @HPA_MV: ✳️ COVID-19 Case Updates As of 17.10.2020, 06:00 PM Confirmed an additional 24 cases of COVID-19 infections in Maldives - 20 Locals - 4 Foreigners Total number of cases: 11,178 https://t.co/jdZIoFUaW5

RT @MTCCPlc: We had successfully concluded an induction day for our Board of Directors today. As part of the program, Board of Directors visited our Kashavaru showroon and our boatyard at Thilafushi. https://t.co/0kEwGXDWxc

@TeamFenaka އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް އޯޝަން ގޭޓް ޕވޓ ލޓޑ އަށް މިއަދުވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނީ 6.6މ ރ އަށް 260 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް. ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙިދުމަތްތަށް ތަކުލީފެއްނެތި ހޯދޭނޭމަގު މިސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރާނެ. https://t.co/aRJHt9NYjC

@TeamFenaka އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް އޯޝަން ގޭޓް ޕވޓ ލޓޑ އަށް މިއަދުވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނީ 9.6 ރ އަށް 260 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް. ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙިދުމަތްތަށް ތަކުލީފެއްނެތި ހޯދޭނޭމަގު މިސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރާނެ. https://t.co/46PUoyhrv0