All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @SecPompeo :

RT @SecPompeo: Great meeting with President @ibusolih in Malé. I made a historic announcement regarding our plan to open a U.S. Embassy in Maldives. We deeply value our friendship with the Maldivian people and look forward to taking our partnership to the next level. https://t.co/0SKLnIY7JJ

Hassantay (unknown) retweeted @SecPompeo :

RT @SecPompeo: Thrilled to be the first Secretary of State to visit the Maldives in nearly three decades. I look forward to strengthening the U.S.-Maldives relationship and discussing our mutual interests in a free, open, and rules-based #IndoPacific region. https://t.co/kHQTksQgWc

Hassantay (unknown) tweeted :

President Ibrahim Mohamed Solih @ibusolih welcomes US Secretary of State to the Maldives, discusses enhancing the already strong bilateral relations between the two countries https://t.co/FKeBFtJ1pZ

RT @thewrostdrivers: RT @thewrostdrivers: That's why you always wear a helmet ◽ https://t.co/G3CVjn4oFt

Hassantay (unknown) retweeted @aisthly :

RT @aisthly: RT @aisthly: 1

Hassantay (unknown) retweeted @WAMaldives :

RT @WAMaldives: With the ocean at your feet, our overwater villas make the perfect playground for a day of adventure! #TropicalPlayground #Paradise #OceanLover #Maldives https://t.co/4uULNeSe8m

Hassantay (unknown) retweeted @trqvelpost :

RT @AviationM007: Subscribe 👉🏻 t.me/AviationMv Maldives MantaAir White Palaces above water, let’s go to The Maldives!🙏💦😍…this is why people dream of visiting🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️⠀ https://t.co/Mblc5LHFzX

Hassantay (unknown) retweeted @husnfirey :

RT @husnfirey: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޞިލް އަބްދުالله އަމީން މިނިސްޓަރ ކަމުގައި އިތުރަށް ހުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 101 ވަނަ މާއްދާގެ(ހ)ގެ ދަށުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން މިނިސްޓަރކަމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިން. https://t.co/Nyq3Iefy54