All deleted tweets from politicians

@Nazunaseem @AhmedMahloof @ibrahimzaid_a Beautiful singing, acting and choreography ❤️ Can’t wait to see the full song.

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

އިތުރު ރަސޫލާ ފާޅުވި ޠާހާ، އެންމެ ވިދާ އަލި ނޫރު މާތް ފެންނަނީ އަލިވި ޒަމާނޭ، ދުނިޔެއިން ސާފު ނިޝާން اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

So impressed by the work of the young, talented Artists of Maldives exhibited at #UnveilingVisions2020 organised @Maldivian_Art supported by @MoYSCEmv and @NCA_MDV #UV2020 https://t.co/ApPTrk88Nr

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

As the world grapples with the #COVID19 pandemic #ClimateChange, #CulturalRights and many other issues the UN and it's agencies continue to be a beacon of hope for a better future. Greetings to SG @antonioguterres, UN agencies & member nations on the 75th Anniversary. #UN75

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

Happy that we have been able to open the doors of the NAG with New Normal protocols. Thank you @Maldivian_Art for the taking the initiative and thank you Artists for the amazing work. Thank you @MoYSCEmv for your support. @NCA_MDV @MoACHmv https://t.co/SllrDu3IYz

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

ގިންތިކުރުމުގެ ބިލަކީ މުހިންމު ބިލެއް. މި ބިލުގެ ޑްރާފްޓް @AGOmv އަށް ފޮނުވާފައިވާނީ ބައެއް ފަންނުވެރީންގެ ޚިޔާލާއި އެކު. ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު އަދި ވަނީ ނުލިބި. މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާ ބިލަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ. https://t.co/ltRYRkPKAj

Yumna Maumoon (unknown) replied to @xidhrn :

@xidhrn Alhamdhulillaahi

Yumna Maumoon (unknown) retweeted @xidhrn :

RT @xidhrn: 3 years is very less. But at last Mom is getting justice. Two more cases to go. Justice for Mom #justiceforZiyadha Alhamdhulillah ♥️

RT @STELCOMALDIVES: ނަމާދު ކުރުމަށް ހުކުރުމިސްކިތް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާއިރު، މިކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން މިއަދު ވަނީ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގެ އާބާތުރަފިލުންވަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ އާބާތުރަފިލުވައި ކުލަލާން ފަށާފައި. https://t.co/ovw56XsAS2

RT @the_female_lead: Happy 40th Birthday to Jacinda Ardern, who, at 37 became New Zealand's youngest female Prime Minister. Jacinda is the first prime minister to have dealt with a major terrorist attack, a deadly volcanic eruption and a pandemic all in her first term, all while holding a baby. 👏 https://t.co/5nN7j9Tlpy