All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: این روزها روز های ازدواج و فصل هم فصل جشن های عقد و عروسی است. به همه زوج هایی که به هم می رسند تبریک میگم. این عروسی شاد و رنگارنگ در مناطق عشایری هم تقدیم عشاق❤️ https://t.co/45YnNlc4OO

RT @ebtekarm_ir: این روزها روز های ازدواج و فصل هم فصل جشن های عقد و عروسی است. به همه زوج هایی که به هم می رسند تبریک میگم. این عروسی شاد و رنگارنگ در مناطق عشایری هم تقدیم عشاق❤️ https://t.co/45YnNlc4OO

RT @ebtekarm_ir: این روزها روز های ازدواج و فصل هم فصل جشن های عقد و عروسی است. به همه زوج هایی که به هم می رسند تبریک میگم. این عروسی شاد و رنگارنگ در مناطق عشایری هم تقدیم عشاق❤️ https://t.co/45YnNlc4OO