All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @husnfirey :

RT @husnfirey: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޞިލް އަބްދުالله އަމީން މިނިސްޓަރ ކަމުގައި އިތުރަށް ހުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 101 ވަނަ މާއްދާގެ(ހ)ގެ ދަށުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން މިނިސްޓަރކަމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިން. https://t.co/Nyq3Iefy54

RT @axvastaine7: | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| #AmeenOut |___________| \ (•◡•) / \ / ---- | |

Ahmed Mahloof (unknown) replied to @rdc_mv :

RT @thevoice_mv: RT @thevoice_mv: Vazeeru kamuge magaamun Ameen isthiufaa dhevvan Gasim vidhaalhuvi! voice.mv/10910 https://t.co/DjKSpIuqwj

RT @JazeeraBrk: ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް އޭސީސީއިން ވަނީ މިއަދު މިނިސްޓަރު އަމީން ހިމެނޭހެން 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައެވެ. ތަފްސީލް:jazeeranews.mv/news/9223 https://t.co/gKLsOXR2oE

RT @LiyaaKujjaa: The sea of stars appeared again at Vaadhoo (Raa Atoll) of the Maldives. It was Visible last two nights. #VisitVaadhoo #VisitMaldives #SeaOfStars @vaadhootours @Mausoom_Maus @seaofstars___ https://t.co/xY6DrpD5rW

RT @kameldiaa: RT @kameldiaa: @Mausoom_Maus Great decision Minister and when this will be effective?

RT @traveltrademv: Villa Air Flyme is set to schedule flights between Maamigili and India. The company gained permit for international flights on 3rd September 2020. @VillaAir_Flyme traveltrademaldives.com/flyme-to-opera…

RT @MasverinNews: RT @MasverinNews: މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަންނެލި ދޯންޏެއް ފުލުހުން ބަލާ ފާސް ކުރަނީ! masverin.mv/3921/