All deleted tweets from politicians

RT @BuuralG: Хубилай хааны японыг дайлах дайны үеэр усан флот далайн шуурганд цохиулсан байдаг. Тэр үед амьд үлдсэн цэргүүд ѳмнѳд америк х…

RT @AyushBate: Албан тушаалаа ашиглан далайн эрэг дээр хувийн байшин барьсан Бразилийн хуучин Ерөнхийлөгчийг анхан шатны шүүх авилгын хэрэг…