All deleted tweets from politicians

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލާލެވޭނެ ގޮތް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހފަ. pfr.finance.gov.mv

RT @feshunonline: RT @feshunonline: އ.ދ.ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް – ރައީސް ޞާލިޙް feshun.mv/91478

RT @MoNPImv: ދ.ހުޅުދެލި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް @MTCCPlc އިން 24 ޖޫން 2020 ގައި ވަނީ އެރަށުގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް. ފޮޓޯ: ދ.ހުޅުދެލި ކައުންސިލް https://t.co/81JzSIzkMR