All deleted tweets from politicians

Yuval Steinitz (israel) tweeted :

1/2הצטערתי לשמוע על פטירתו של ידידי יגאל כהן אורגד. יגאל כיהן כחבר כנסת ושר האוצר מטעם הליכוד, אבל דומני שיזכר יותר מכל בעקבות תרומתו האדירה לפיתוחה וחיזוקה של מכללת אריאל, ולהפיכתה לאוניברסיטה של ממש>