All deleted tweets from politicians

Politicians

lj_nikolovski

Заменик на Претседателот на Владата за борба против корупција и криминал, за одржлив развој и човечки ресурси / Генерален секретар на СДСМ

Andrey Novakov (EU) tweeted :

Малина Крумова: С #ИСУН улесняваме бенефициентите, но също спестяваме ресурси: дръвчета, вода, електричество, емисии и човекочасове работа.