All deleted tweets from politicians

Жил дараалан ард түмнийг талц-лдаг тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй. Парламент-н засаглалтай л орон юм бол ерөнх-лөгч парламент-с сонгох ёстой.