All deleted tweets from politicians

RT @FNasim3: آقای آذری @smaeel_azari سلام. ۳ بند موافقتنامه اخیرمعاونت زنان وخانواده باآموزش وپرورش به آموزش حقوق کودک دوره ابتدایی، تقویت آموزشی بهداشتی وشیوه های مهارتی ارتباطی متوسطه روستایی برای دانش آموزان استان کهگیلویه و بویراحمد است.لطفا در استان پیگیری کنید👇 women.gov.ir/fa/news/12735/