All deleted tweets from politicians

Level 1: Шүүхээ.с Ял аваагүй хүнийг шүүх яаж цагаатгадаг юм бол Одонтуяа гишүүнээ. МАН д тэр аргаа эхлээд заагаад өгвөл МАНай нөхөд 100 жилийнхээ шоундаа ашиглахгүй юу.

Шүүхээ. Ял аваагүй хүнийг шүүх яаж цагаатгадаг юм бол Одонтуяа гишүүнээ. МАН д тэр аргаа заагаад өгвөл МАН ай нөхөд 100 жилийнхээ шоундаа ашиглахгүй юу.

@KhosooVTV Аваагүй ээ

УИХ-ын Хүний эрхийн дэд хороо ажиллахгүй байна. Энэ хороонд орж ажиллая гэж өргөдөл өгсөн боловч аваагүй. Ямар шалтгаантайг мэдэхгүй байна